Over Forzsa

Over Forzsa

OVER FORZSA

De oprichting

Forzsa is een stichting opgericht door Ton de Bie en René Ros. Beiden zijn zelf verslaafden in herstel en al meer dan 20 jaar nuchter. Forzsa is in 2014 opgericht om het ‘ zwarte gat’ te voorkomen, waar veel verslaafden eenmaal thuis, na een behandeling in terecht komen. Velen vallen dan terug in hun oude verslavingsgedrag. Forzsa is er om mensen met een verslaving te blijven steunen in hun herstel.

Missie

Forzsa begeleidt mensen en diens naasten met verslavingsproblematiek. Dit kan gericht zijn op abstinentie en herstel, als gericht zijn op voorkomen van verergering van problematiek. Voor naasten bieden we ondersteunend contact.

We kunnen een continu begeleidingstraject aanbieden. Door de inzet van begeleiding voor- en na behandeling, wordt een versterkte kans geboden om nuchter te blijven en te herstellen. We ondersteunen in het bouwen van de ‘brug’, van verslaving naar een abstinent zinvol leven, in verbinding met anderen. Daarbij willen we de schakel en continue factor zijn in het traject van intensieve zorg/ behandeling, naar steun vanuit zelfhulpgroepen en lotgenootschap.

In de begeleiding kunnen we nauw samenwerken met behandelorganisaties, Gemeenten, andere Wmo organisaties en (anonieme) zelfhulpgroepen.

Zorgvisie

In de begeleiding staat de relatie met de klant centraal. We werken vanuit respect en zetten onze expertise én eigen ervaring met verslaving in, voor extra waarde in de begeleiding. We preken en verwijten niet en zijn niet belerend. We sluiten aan bij het verhaal van de klant en zijn daarbij flexibel en geduldig.

Verslaving is een genetische ziekte en raakt het hele leven. Alleen een andere levenswijze en visie, naast abstinentie, kan herstel geven. Onze begeleiding is er op gericht te ondersteunen om dit (weer) te vinden. Daarbij ondersteunen we ook in het (her)opbouwen van het leven en mee doen aan het leven, samen met anderen.

Stichting Forzsa is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de organisatie zich voor minimaal 90 procent inzet voor het algemeen nut. ANBI-instellingen zijn bovendien volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Meer informatie: anbi.nl.

Certificering

Forzsa is als organisatie ISO 9001 gecertificeerd. In vrijwel iedere sector is ISO 9001 een begrip. Het is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en is daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt.