Stichting Forzsa

Stichting Forzsa

De oprichting

Forzsa is een stichting opgericht door Ton de Bie en René Ros. Beiden zijn zelf verslaafden in herstel en al meer dan 20 jaar nuchter. Forzsa is in 2014 opgericht om het ‘ zwarte gat’ te voorkomen, waar veel verslaafden eenmaal thuis, na een behandeling in terecht komen. Velen vallen dan terug in hun oude verslavingsgedrag. Forzsa is er om mensen met een verslaving te blijven steunen in hun herstel.

Missie

Forzsa begeleidt mensen en diens naasten met verslavingsproblematiek. Dit kan gericht zijn op abstinentie en herstel, als gericht zijn op voorkomen van verergering van problematiek. Voor naasten bieden we ondersteunend contact. We kunnen een continu begeleidingstraject aanbieden.

Zorgvisie

In de begeleiding staat de relatie met de klant centraal. We werken vanuit respect en zetten onze expertise én eigen ervaring met verslaving in, voor extra waarde in de begeleiding. We preken en verwijten niet en zijn niet belerend. We sluiten aan bij het verhaal van de klant en zijn daarbij flexibel en geduldig.

Begeleiding

We begeleiden mensen met verslavingsproblematiek richting herstel. Voorwaarde voor herstel is een abstinent, nuchter, leven. Herstel betekent dat men leert zien waar eigen krachten en kwetsbaarheden liggen en hoe deze gebruikt kunnen worden om opnieuw inhoud en richting te geven aan het leven. Herstellen is een ontwikkeling die men zelf in gang zet en voortzet.

Een begeleider adviseert en ondersteunt hierbij. We voeren persoonlijke gesprekken, bij de mensen thuis en als dat niet kan, op afgesproken locatie.

Ook naasten met verslavingsproblematiek begeleiden we. Naasten kunnen wij bijstaan in de omgang met de verslaafde. We kunnen inzicht in verslavingsgedrag vergroten, kennis over verslaving geven en eventueel samen met naasten interventies zetten, om de verslaafde te mobiliseren tot behandeling/ begeleiding.

Budgetcoaching

We hebben een budgetcoach in dienst die kan ondersteunen bij financiële problemen en moeilijkheden in de administratie.

Voorlichting

Op verzoek geven wij voorlichting over verslaving. Er zijn veel misstanden en vooroordelen over verslaving. Dit willen wij wegnemen door juiste informatie te geven. In onze voorlichting vertellen wij altijd ons eigen verhaal over onze eigen verslaving en ons herstel daarvan.

Interventie

Forzsa zet, eventueel samen met anderen, interventie om verslaafden te mobiliseren richting behandeling en/ of begeleiding. Dikwijls worden wij door politie ingezet voor interventie. Daar wij werken vanuit eigen ervaring, lukt het ons doorgaans aansluiting te krijgen bij verslaafde mensen.